Proiezione del film Katyn di Andrzej Wajda

06/03/2009

Relatori: Luigi Geninazzi e Krzysztof Strzalka